“To inspire the world by creating high-quality content
in order to build authentic relationship between brands and fans in digital age”

WHAT WE DO

OUR WORK

IDEAS

Exceptional ideas written and executed by Moonshot team regarding Digital PR & Content, as well as digital age lifestyle are presented here.

Animal Crossing ครอสจริงทุกวงการ ซิ่งจริงเรื่องสร้างสรรค์

ช่วงเวลาวิกฤต COVID-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เราลองมามองย้อนเรื่องรอบๆ ตัวกันหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ขอแค่กวาดสายตาไปรอบห้องหรือบ้านของตัวเองก็พอ เราเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีของอย่างน้อย 2-3 ชิ้นเพิ่มเติมขึ้นมา บางตู้เย็นมีโคชูจัง บางครัวมีหม้อทอดไร้น้ำมัน บางมุมห้องมีต้นไทรใบสัก บางห้องมี Nintendo Switch! เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีของ

เพราะ Digital PR คือ New Normal ที่แบรนด์ควรอ้าแขนรับ

มองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้คนใส่แมสก์ พกเจลแอลกอฮอล์ อยากรับประทานอาหารนอกบ้านสักที บางร้านก็ให้นั่งห่างกันเป็นเมตร ดีไม่ดีก็ต้องนั่งแยกโต๊ะกัน เพราะเจ้าโรค COVID-19 ทำพิษ จนเกิดมาตรการรักษาระยะห่างอย่าง Social Distancing จนพาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป สู่วิถีใหม่ที่ขณะนี้รู้จักกันในนามว่า ‘New Normal’ ซึ่งนี่เป็นผลกระทบในเชิงการใช้ชีวิตของคนในสังคม

พาไปส่อง Online Live Event รูปแบบอีเว้นท์แห่งปี 2020

“ในทุกๆ วันที่เราออกไปนอกบ้าน เราเดินผ่านกี่อีเว้นท์กันนะ” เมื่อลองนึกคำตอบของคำถามนี้ดู ก็พบว่า ในบ้านเรา การจัดอีเว้นท์เป็นหนึ่งในรูปแบบกิจกรรมที่ได้รับความนิยม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรากันไปแล้ว แต่ด้วยมาตรการ Social Distancing ของรัฐ ทำให้การจัดอีเว้นท์ในช่วงนี้ ต้องเปลี่ยนรูปแบบไป จากการพบปะในชีวิตจริง ก็ต้องมาพบเจอกันในโลกออนไลน์แทน

Let us create your extraordinary work.

Our team is the perfect mix of experienced people who are determined, devoted, enjoyed new creation and do not give up looking at the possibilities at every opportunity. We are eager to embrace all kind of missions and would like you to be part of this journey!

Contact Us