Project Description

CLIENT : AIS

WORK : Make User Feel Positive about AIS Privilege

DESCRIPTION : AIS ต้องการสร้างความเชื่อมั่นที่ผู้ใช้งานมีต่อ AIS Privilege โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายในเว็บบอร์ด Pantip ทาง Moonshot จึงให้คำแนะนำการรับมือเรื่องนี้เป็นสองทาง หนึ่งคือการปรับ AIS Privilege ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ให้มากขึ้น สองคือ ปรับการตอบรับและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาของลูกค้าภายในเว็บบอร์ด ด้วยความจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของแบรนด์สู่ผู้บริโภค