Project Description

CLIENT : AIS

WORK : AIS Sarnrak

DESCRIPTION : โครงการ AIS สานรัก เป็นงาน CSR ที่ AIS มีจุดประสงค์หลักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยในปี 2017 ทีม Moonshot จึงนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เกิดจากการใช้โซเชียลอย่างขาดความเข้าใจ โดยเลือกทำคอนเทนต์ที่เจาะลึกถึง Insight ระหว่างพ่อ แม่ และลูก นำความเข้าใจมาสู่โลกออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ