Animal Crossing ครอสจริงทุกวงการ ซิ่งจริงเรื่องสร้างสรรค์

2020-06-26T14:29:17+07:0026 มิถุนายน 2020|Categories: Content Marketing, Digital PR, Trend|Tags: , , |

ช่วงเวลาวิกฤต COVID-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เราลองมามองย้อนเรื่องรอบๆ ตัวกันหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ขอแค่กวาดสายตาไปรอบห้องหรือบ้านของตัวเองก็พอ เราเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีของอย่างน้อย 2-3 ชิ้นเพิ่มเติมขึ้นมา บางตู้เย็นมีโคชูจัง